Usługi budowlane i drogowe

Firma Tresko Group świadczy usługi transportowo-sprzętowe, a ponadto oferuje wykonawstwo robót budowlano-drogowych. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem zapewniając tym samym fachową i rzetelną obsługę naszych Klientów. Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty. Oferujemy usługi na sprzęcie wysokiej jakości. Gwarantujemy atrakcyjne ceny. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Realizacja potrzeb oraz zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze.

Usługi budowlane, remontowe i rozbiórkowe

Ofer­u­jemy roboty wykończeniowe typowe, takie jak:

 • dzi­ałowe ściany gipsowe
 • tynki gip­sowe agregatem
 • wylewki mik­sokretem
 • adap­tacja poddaszy

Czas życia obiektu budowlanego można znacznie wydłużyć dzięki wykony­wa­niu reg­u­larnych przeglądów i drob­nych prac remon­towych na bieżąco.

Real­izu­jemy:

 • renowacje elewacji
 • docieple­nie budynków
 • naprawy bieżące dachów, fun­da­men­tów, ele­men­tów drew­ni­anych, betonowych i stalowych
 • prze­bu­dowy
 • rozbu­dowy
 • wyburzenia
 • wymi­anę instalacji
 • mal­owanie i zmi­anę aranżacji wnętrz

Usługi drogowe

Dys­ponu­jemy niezbęd­nym sprzętem do wykony­wa­nia robót dro­gowych. Posi­adamy walce, zagęszczarki, stopy wibra­cyjne, przeci­narki, młoty hydrauliczne, koparki gąsienicowe oraz koparko-ładowarki.

Wykonujemy pełną gamę robót drogowych i towarzyszących w zakres, których wchodzą:

Roboty brukarskie

 • podbudowy betonowe
 • podbudowy tłuczniowe
 • profesjonalne podbudowy przemysłowe
 • profesjonalne nawierzchnie betonowe
 • kostki brukowe, klinkiery
 • płyty chodnikowe
 • obrzeża i krawężniki
 • nawierzchni, obrzeża i krawężniki kamienne (granity, bazalty i inne ) oraz klinkierowe

Roboty ziemne

 • wykopy
 • nasypy
 • przewozy
 • plantowanie
 • zagospodarowania terenu:

Roboty asfaltowe

 • nawierzchnie asfaltobetonowe
 • remonty nawierzchni asfaltowych
 • nakładki z asfaltu lanego
 • naprawy zimowe

Roboty towarzyszące oraz inne

 • roboty rozbiórkowe
 • sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne
 • sieci i instalacje elektryczne, energetyczne i teletechniczne
 • instalacje dozoru i monitoringu
 • inne prace ogólnobudowlane

W ramach posiadanego sprzętu oferujemy:

 • Transport ciężarowy z możliwością załadunku
  -piasku, ziemi, żwiru oraz wszelkiego rodzaju kruszyw
  -wywóz gruzu
  -wywóz odpadów budowlanych